viagra

Projelerim

Güncel olarak sahibi olduğum projeleri ve katkıda bulunduğum projeleri aşağıda belirttim. Aşağıdaki tablolar, bana ait olmayan veya sürekli hizmet vermediğim projeleri içermemektedir.

Bana Ait Güncel Projeler

 fm oyuncusu  Kalemsiz Dergi
FM Oyuncusu (2015) AKA: FM Arşiv  Kalemsiz Dergi (2011)
 Kurucu – Yönetici  Kurucu – Genel Yayın Yönetmeni